Vogels In Vlucht

Lepelaar
Lepelaar
Scharrelaar
Scharrelaar
Slechtvalk
Slechtvalk
Lammergier
Lammergier
Roerdomp
Roerdomp
Eleonora Valk
Eleonora Valk
Velduil
Velduil
Zwarte Wouw
Zwarte Wouw
Krakeend
Krakeend
Zeearend
Zeearend
Purperreiger
Purperreiger
Kraanvogels
Kraanvogels
oeverzwaluw
oeverzwaluw
Hop
Hop
Zeearend Jakhals
Zeearend Jakhals
Jan Van Gent
Jan Van Gent
Canadese Gans
Canadese Gans
Visdief
Visdief
Zeearend
Zeearend
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Grauwe Ganzen
Grauwe Ganzen
Afrikaanse Zeearend
Afrikaanse Zeearend
Savannearend
Savannearend
Smient
Smient
Blauwe Reiger & Zwarte Wouw
Blauwe Reiger & Zwarte Wouw
Zwarte Wouw
Zwarte Wouw
Wenkbrouwalbatros , Zoals alle albatrossen is deze vogel een bewoner van de open oceaan. Op het land is hij vrij onbeholpen. De wenkbrauwalbatros is het jaar rond een algemene verschijning in de wateren rond Kaap de Goede Hoop. Vooral in de wintermaanden zijn de aantallen groot. De soort broedt op Sub-Antarctische eilanden in de Zuidelijke Oceaan. De belangrijkste broedpopulaties bevinden zich op de Falklandeilanden, Zuid-Georgië en in Chili.  Deze soort albatros is de enige die sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw met enige regelmaat op het noordelijk halfrond wordt waargenomen. Dit zijn eenlingen die zich ophouden in de buurt van kolonies van jan-van-genten in Noord-Schotland. Vogelkenners denken dat het hier steeds om dezelfde vogel gaat. In 2007 werd verondersteld dat deze wenkbrauwalbatros 47 jaar oud is en meer dan veertig jaar geleden door een storm in noordelijke oceanen verzeild is geraakt
Wenkbrouwalbatros , Zoals alle albatrossen is deze vogel een bewoner van de open oceaan. Op het land is hij vrij onbeholpen. De wenkbrauwalbatros is het jaar rond een algemene verschijning in de wateren rond Kaap de Goede Hoop. Vooral in de wintermaanden zijn de aantallen groot. De soort broedt op Sub-Antarctische eilanden in de Zuidelijke Oceaan. De belangrijkste broedpopulaties bevinden zich op de Falklandeilanden, Zuid-Georgië en in Chili. Deze soort albatros is de enige die sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw met enige regelmaat op het noordelijk halfrond wordt waargenomen. Dit zijn eenlingen die zich ophouden in de buurt van kolonies van jan-van-genten in Noord-Schotland. Vogelkenners denken dat het hier steeds om dezelfde vogel gaat. In 2007 werd verondersteld dat deze wenkbrauwalbatros 47 jaar oud is en meer dan veertig jaar geleden door een storm in noordelijke oceanen verzeild is geraakt
Grauwe Gans
Grauwe Gans
Afrikaanse zeearend
Afrikaanse zeearend
Slobeend
Slobeend
Purperreiger
Purperreiger
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Visdief
Visdief
Zeearend
Zeearend
Lepelaars
Lepelaars
Krakeenden
Krakeenden
Wilde Eenden
Wilde Eenden
Grote Jager
Grote Jager
Wilde Eenden
Wilde Eenden
Nijlgans
Nijlgans
Bergeend
Bergeend
Canadese Gans
Canadese Gans
Wintertaling
Wintertaling
Velduil
Velduil
Canadese Ganzen
Canadese Ganzen
Grauwe Gans
Grauwe Gans
Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Kluut
Kluut
Jan Van Gent
Jan Van Gent
Jan Van Gent
Jan Van Gent
Wenkbrouwalbatros,Zoals alle albatrossen is deze vogel een bewoner van de open oceaan. Op het land is hij vrij onbeholpen. De wenkbrauwalbatros is het jaar rond een algemene verschijning in de wateren rond Kaap de Goede Hoop. Vooral in de wintermaanden zijn de aantallen groot. De soort broedt op Sub-Antarctische eilanden in de Zuidelijke Oceaan. De belangrijkste broedpopulaties bevinden zich op de Falklandeilanden, Zuid-Georgië en in Chili.  Deze soort albatros is de enige die sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw met enige regelmaat op het noordelijk halfrond wordt waargenomen. Dit zijn eenlingen die zich ophouden in de buurt van kolonies van jan-van-genten in Noord-Schotland. Vogelkenners denken dat het hier steeds om dezelfde vogel gaat. In 2007 werd verondersteld dat deze wenkbrauwalbatros 47 jaar oud is en meer dan veertig jaar geleden door een storm in noordelijke oceanen verzeild is geraakt
Wenkbrouwalbatros,Zoals alle albatrossen is deze vogel een bewoner van de open oceaan. Op het land is hij vrij onbeholpen. De wenkbrauwalbatros is het jaar rond een algemene verschijning in de wateren rond Kaap de Goede Hoop. Vooral in de wintermaanden zijn de aantallen groot. De soort broedt op Sub-Antarctische eilanden in de Zuidelijke Oceaan. De belangrijkste broedpopulaties bevinden zich op de Falklandeilanden, Zuid-Georgië en in Chili. Deze soort albatros is de enige die sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw met enige regelmaat op het noordelijk halfrond wordt waargenomen. Dit zijn eenlingen die zich ophouden in de buurt van kolonies van jan-van-genten in Noord-Schotland. Vogelkenners denken dat het hier steeds om dezelfde vogel gaat. In 2007 werd verondersteld dat deze wenkbrauwalbatros 47 jaar oud is en meer dan veertig jaar geleden door een storm in noordelijke oceanen verzeild is geraakt
Aalscholvers
Aalscholvers
Kokmeeuw
Kokmeeuw
Vale Gieren
Vale Gieren
Sperwer
Sperwer
Roerdomp
Roerdomp
Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Slechtvalk
Slechtvalk
Meerkoet
Meerkoet
Blauwe reiger
Blauwe reiger
Grauwe Ganzen
Grauwe Ganzen
IJsvogel
IJsvogel
Aalscholver
Aalscholver
Grutto
Grutto
Canadese Ganzen
Canadese Ganzen
Scholekster
Scholekster
Blauwe Reiger
Blauwe Reiger
Grutto
Grutto
Vale Gier
Vale Gier
Slechtvalk
Slechtvalk
Kievit
Kievit
Visdief
Visdief
Kuifeend
Kuifeend
Kwak
Kwak
Purperreiger
Purperreiger
Koereiger
Koereiger
Vale Gier
Vale Gier
Woudaap
Woudaap
Witwangstern
Witwangstern
Jan Van Gent
Jan Van Gent
Witwangstern
Witwangstern
Zwarte Wouw
Zwarte Wouw
Woudaap
Woudaap
Goudstaartsaffierkolibrie
Goudstaartsaffierkolibrie
Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Dwergarend
Dwergarend
Savannearend
Savannearend
Kraanvogels
Kraanvogels
Aalscholver
Aalscholver
Bergeenden
Bergeenden
Purperreiger
Purperreiger
Grutto
Grutto
Bergeend
Bergeend
Canadese Gans
Canadese Gans
Blauwborst
Blauwborst
Rode Wouw
Rode Wouw
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
Visdief
Visdief
Vale Gieren
Vale Gieren
Papegaaiduiker
Papegaaiduiker
Wenkbrouwalbatros
Wenkbrouwalbatros
Torenvalk
Torenvalk
Visdief
Visdief
Visdief
Visdief
Roodpootvalk
Roodpootvalk
Zwarte Stern
Zwarte Stern
Purperreiger
Purperreiger
Roze Pelikanen
Roze Pelikanen
Jan Van Gent
Jan Van Gent
Papegaaiduiker
Papegaaiduiker
Buizerd
Buizerd
Kraanvogels
Kraanvogels
Zeearend
Zeearend
Kievit
Kievit
Grutto
Grutto
Grote Stern
Grote Stern
Buizerd
Buizerd
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Roodpootvalk
Roodpootvalk
Buidelmees
Buidelmees
Kraanvogels
Kraanvogels
Scharrelaar
Scharrelaar
Jan Van Gent
Jan Van Gent
IJsvogel
IJsvogel
Jan Van Gent
Jan Van Gent
Roerdomp
Roerdomp
Nijlgans
Nijlgans
Purperreiger
Purperreiger
Kwak
Kwak
Torenvalk
Torenvalk
Lammergier
Lammergier
Scharrelaar
Scharrelaar
Vale Gier
Vale Gier
Purperreiger
Purperreiger
Kwak
Kwak
Zeearend
Zeearend
Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Bonte IJsvogel
Bonte IJsvogel
Zeekoet
Zeekoet
Fazant
Fazant
Kleine Zwaan
Kleine Zwaan
Bergeend
Bergeend
Kwak
Kwak
Kleine Zilverreiger
Kleine Zilverreiger
Hop
Hop
Jan Van Gent
Jan Van Gent
Koereiger
Koereiger
Zwarte Wouw
Zwarte Wouw
Jan Van Gent
Jan Van Gent
Visdief
Visdief
Gaai
Gaai
Krakeend
Krakeend
Krakeend
Krakeend
Slobeend
Slobeend
Kluten
Kluten
Roerdomp
Roerdomp
Tafeleend
Tafeleend
Pijlstaart
Pijlstaart
Slobeenden
Slobeenden
Kuifeenden
Kuifeenden
Ekster
Ekster
Wintertaling
Wintertaling
Slobeend
Slobeend
Nonnetje
Nonnetje
Kuifeenden
Kuifeenden
Grauwe Gans
Grauwe Gans
Brandganzen
Brandganzen
Wulp
Wulp
Slobeend
Slobeend
Purperreiger
Purperreiger
Alk
Alk
Tafeleend
Tafeleend
Zwarte Kraai
Zwarte Kraai
Wintertaling
Wintertaling
Grauwe Ganzen
Grauwe Ganzen
Vlagstaartwitpluimbroekje
Vlagstaartwitpluimbroekje
Wulp
Wulp
Brandganzen
Brandganzen
Kleine Zwaan
Kleine Zwaan
Indische Gans
Indische Gans
Ibis
Ibis
Reuzenzwartkopmeeuw
Reuzenzwartkopmeeuw
Buizerd
Buizerd
Witnekkolibrie
Witnekkolibrie
Wilde Zwanen
Wilde Zwanen
Bruine Incakolibrie
Bruine Incakolibrie
Holenduif
Holenduif
Witte Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Wenkbrouwalbatros, Zoals alle albatrossen is deze vogel een bewoner van de open oceaan. Op het land is hij vrij onbeholpen. De wenkbrauwalbatros is het jaar rond een algemene verschijning in de wateren rond Kaap de Goede Hoop. Vooral in de wintermaanden zijn de aantallen groot. De soort broedt op Sub-Antarctische eilanden in de Zuidelijke Oceaan. De belangrijkste broedpopulaties bevinden zich op de Falklandeilanden, Zuid-Georgië en in Chili.  Deze soort albatros is de enige die sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw met enige regelmaat op het noordelijk halfrond wordt waargenomen. Dit zijn eenlingen die zich ophouden in de buurt van kolonies van jan-van-genten in Noord-Schotland. Vogelkenners denken dat het hier steeds om dezelfde vogel gaat. In 2007 werd verondersteld dat deze wenkbrauwalbatros 47 jaar oud is en meer dan veertig jaar geleden door een storm in noordelijke oceanen verzeild is geraakt
Wenkbrouwalbatros, Zoals alle albatrossen is deze vogel een bewoner van de open oceaan. Op het land is hij vrij onbeholpen. De wenkbrauwalbatros is het jaar rond een algemene verschijning in de wateren rond Kaap de Goede Hoop. Vooral in de wintermaanden zijn de aantallen groot. De soort broedt op Sub-Antarctische eilanden in de Zuidelijke Oceaan. De belangrijkste broedpopulaties bevinden zich op de Falklandeilanden, Zuid-Georgië en in Chili. Deze soort albatros is de enige die sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw met enige regelmaat op het noordelijk halfrond wordt waargenomen. Dit zijn eenlingen die zich ophouden in de buurt van kolonies van jan-van-genten in Noord-Schotland. Vogelkenners denken dat het hier steeds om dezelfde vogel gaat. In 2007 werd verondersteld dat deze wenkbrauwalbatros 47 jaar oud is en meer dan veertig jaar geleden door een storm in noordelijke oceanen verzeild is geraakt
Aasgier
Aasgier
Velduil
Velduil
Houtduif
Houtduif
Regenwulp
Regenwulp
Steltkluut
Steltkluut
Boerenzwaluw
Boerenzwaluw
Slobeend
Slobeend
Woudaap
Woudaap
Vorkstaartscharrelaar
Vorkstaartscharrelaar
Purperreiger
Purperreiger
Canadese Gans
Canadese Gans
Bruine Kiekendief
Bruine Kiekendief
Kwak
Kwak
Fregatvogel
Fregatvogel
Dwergarend
Dwergarend
Arendbuizerd
Arendbuizerd
IJslandse Brilduiker
IJslandse Brilduiker
Roerdomp
Roerdomp
Wulp
Wulp
Gierzwaluw
Gierzwaluw
Noordse Stern
Noordse Stern
Kleine Jager
Kleine Jager
Papegaaiduiker
Papegaaiduiker
Bruine Pelikaan
Bruine Pelikaan
Bergeend
Bergeend

You may also like

Back to Top